Företagshälsovård Stockholm

företagshälsovård stockholmHar du ett företag i Stockholm eller kanske har planer på att starta upp ett? Har du tillräckligt bra företagshälsovård på ditt företag? Ett företag bör kunna garantera sina anställda en bra företagshälsovård Stockholm med vårdkontroller och liknande. Företagshälsovård är en verksamhet som biträder både arbetsgivare och anställda med medicinska, ergonomiska och tekniska råd. De hjälper till att hantera arbetsmiljön på ditt företag så att varken du som arbetsgivare eller dina anställdas hälsa äventyras. Det är med andra ord lite som en skolsköterska på en skola men istället för företag. En anställd ska kunna få hjälp att komma tillbaka till arbetet efter att ha varit sjuk och arbetet ska anpassas efter dennes förutsättningar. Enligt arbetsmiljölagen är dessutom arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård som krävs i respektive yrke, så av den anledningen är det extra viktigt att kolla upp det här när du startar upp ett företag. Så om du ska starta upp ett företag i Stockholm eller någon annanstans i Sverige så var noga med att kolla upp det här med företagshälsovård ordentligt innan du sätter igång. Företagen i Stockholm bör dessutom föregå med gott exempel för resten utav företagen i Sverige, eftersom Stockholm är Sveriges huvudstad.

 

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Parse error: syntax error, unexpected T_ENDIF in /home/www/xale/wp-content/themes/Vaxter_vaxthus/sidebar.php on line 4